Výtažek norem a zákoníku

Úvodní ustanovení:

§ 1

Portum Tenebrae je samostatný právní celek se svou vlastní samosprávou, tou je Rada města. Na území Porta Tenebrae se jako obecný zákoník bere tento dokument, všichni, kdo jsou  přítomni na území Porta Tenebrae jsou povinni jej dodržovat. Jeho neznalost neomlouvá.

§ 2 

Jakožto samostatný a samosprávní územní celek je justice nezávislá na ostatních státech a své problémy řeší vnitřně.

§ 3

Porto Tenebrae nemá povinnost vydávat zločince a trestance ostatním státům.

Obecná ustanovení:

§ 1

Následující body jsou protiprávní a budou trestány osobou zákonem určenou:

 1. odcizení majetku;
 2. poškození majetku;
 3. úmyslné ublížení na zdraví bude trestáno na základě odborného posudku závažnosti ublížení;
 4. nactiutrhání;
 5. vražda.

§ 2

Zásahy bezpečnostních složek jsou omezeny na nepokoje poškozující veřejný majetek,  ohrožující funkci města a větší civilní ztráty.

§ 3

Zabraňování volného provozu a jakákoliv blokáda prostupnosti veřejných komunikací je protiprávní a budou trestány osobou zákonem určenou.

§ 4

Každé úmrtí je třeba nahlásit na patřičném úřadě.

§ 5 

Alkohol a jiné omamné látky nejsou nelegální, jejich užití je však omezeno normami běžného charakteru – jedinec je tedy za sebe stále plně zodpovědný a vše, co vykoná pod vlivem těchto látek, zůstává zákonem postižitelné. Jeho stav není brán jako polehčující okolnost.

§ 6

Každý má právo na vlastní náboženské vyznání a víru.

Obchodní ustanovení:

§ 1

Každý má právo podnikat.

 1. každá takováto živnost musí být nahlášena a schválena;
 2. nenahlášení živnosti je protiprávní a bude trestáno osobou zákonem určenou.

§ 2

Právo povolení a zakázání podnikání náleží pouze státu, bude-li v podnikání bráněno někým jiným než státem, je takové jednání protiprávní a bude trestáno osobou zákonem určenou.

§ 3

Každý obchodník musí hlásit obchodní plány. To zahrnuje především dovoz, vývoz však taktéž.

§ 4

Každý obchodník je městem schválen prostřednictvím povolení, které může být buď dlouhodobé, nebo krátkodobé.

 1. Dlouhodobé povolení se vydává buď na dobu jednoho roku, nebo na dobu dvou let s možností prodloužení na dobu neurčitou. Obchodník je povinen dodržovat dlouhodobý daňový kalendář.
 2. Krátkodobé povolení se vydává buď po dobu pobytu, nebo po dobu jednoho roku. Před vypršením platnosti je třeba vyrovnat daň z prodeje.

§ 5

Pro legitimizaci prodejního artiklu je třeba danou položku zdanit a obchod doložit.

 1. Každý provedený obchod je nutné doložit na obchodním úřadě. Ten kontroluje identifikační číslo prodejce, povahu artiklu a jeho cenu.
 2. Daň je odváděna z obchodu a živnosti.
 3. Neplacení daní je protiprávní a bude trestáno osobou zákonem určenou.