Hrozí nám stávka?

Vážení občané, důrazně nám přituhuje politicko-sociální situace. Nejen vzhledem k hrozící epidemii (ano, již se situaci v redakci nebojíme nazvati skutečným jménem), ale i k dlouhodobému trendu zvyšování nároků a snižování mezd našich dělníků hrozí tito brzkou GENERÁLNÍ STÁVKOU!
800x800_krizeAno, čtete dobře, zvláště vy, kteří máte strojírenské a jiné velké závody. Zvažte, zda by nebylo načase zrevidovati výdaje a péči, která jest vašim zaměstnancům poskytována. Od zákulisního zdroje se naše redakce dozvěděla, že odbory se nyní rojí jako hejno sršňů a chystají odvetné reakce, hromadné protesty a dokonce zvažují odliv zaměstnanců do firem v jiném kraji! Stejné zdroje však již přichystaly návrhy, které hodlají v případě stávky “vykořisťovatelům” (jak souhrnně nazývají velkotovárníky a podnikavce) předložiti.
Měli jsme možnost nahlédnouti do těchto požadavků, a smíme po dohodě zveřejniti alespoň tyto:
-Požadují pro dělníky delší pausu, aby tito mohli jísti s láskou připravené pokrmy v klidu a nestressováni
-Dále požadují rozumnější časové údobí práce (kratší směny)
-Odbory hodlají trvati na standartním volnu nejen o nedělích a svátcích, ale i o sobotách, nebude-li nutno z hlediska rozvržení plánu býti v omezeném počtu přítomno.

Požadavky stávkujících se také hodlají dotknouti zdravotní a rodinné péče a podpory, avšak o těchto detailech chtějí protestující promluviti přímo, a ne prostřednictvím našeho periodika.

Upozorňujeme naše věrné čtenáře, že o této kause budeme dále informovati, a pokud se dozvíme datum čí další závažné detaily, nebudeme váhati se zvláštním vydáním The Times.
-Sh-