Stávka je zde II

Nečekaný účastník stávky dělníků nebyl nikdo jiný, než nejmladší člen rodiny Žoványi, samotná neteř hlavy rodiny, slečna Valérie, řečená Valika.

Zdravím milá slečno, přiznám se, Vás bych na této “straně barikády” úplně nečekala. Nemáte strach?valeria-mafie2
Dobrý den, a z čeho prosím vás? Z těch chudáčků dělníků, Nebo snad z reakce strýčka?

No, dle mě možná z obojího…
Strýček je velmi dobře obeznámen s mými aktivitami pro chudé, takže odtud myslím nějaké nebezpečí nehrozí. Možná mě snad pokárá, že mám být opatrnější, ale přece tu nedělám nic špatného.


To může ale záležet na úhlu pohledu.
Myslíte jako, že by mohl pojmout podezření, že podporuji nějakou rebelii proti němu? Já si naopak myslím, že mu tím spíš pomáhám, jelikož když budou mít dělníci signál, že se o ně zajímá i “někdo shora”, budou si jistější a zároveň oddanější. Beru jako svůj úkol přednesení jejich skutečných problémů strýčkovi a ostatním podnikatelům, a tím zajistit, že se budou zabývat nápravou. Myslím, že je velmi užitečné pro vyšší vrstvy, aby si zažili i život svých zaměstnanců.

To je velmi novátorské myšlení slečno Žoványi.
Ano, jsem si toho plně vědoma, a stále si za tímto názorem stojím. Proto jsem dnes také tady, mezi obyčejnými lidmi, bojující za zachování důstojných podmínek.

Děkuji Vám za rozhovor a přeji další úspěchy ve vašich ušlechtilých záměrech!
-Sh-