Rodina Löwenstein

Velký lev tě vidí!

Doby, kdy don Heinrich stavěl na odiv svou impozantní hřívu, už odnesly vlny.  Přízvisko ‚lev‘ mu ale zůstalo – nejen kvůli rodnému jménu. Šušká se, že jako správný vůdce smečky má na všechno lidi, že jemu stačí jen v pravý čas přijít a ukázat, kdo je tu pán. Také mu po boku stojí velmi schopná lvice. Nebeské jméno a pekelný pohled nejsou jediná zvláštní kombinace, která se s Angelou Löwenstein pojí. Tato rodina poněkud narušila obvyklé tradiční uspořádání a v čele klanu tu nenajdeme manžele, ale sourozence. Angela navíc Heinricha převyšuje věkem. Ale nezdá se, že by toto uspořádání něčemu vadilo. Právě naopak: ti dva měli celý dosavadní život na to, aby se spolu naučili výhodně kooperovat. Když tehdy dopadl osud na staré Löwensteiny, ti mladí věděli zcela přesně, jak moc tomu druhému mohou věřit. A v jejich byznysu se taková vědomost vyvažuje zlatem. 

Dokud žil Alexandr, nedělali si příliš starosti s nikým a ničím. Povědomí o tom, co kde a kde dělá jim vždycky spolehlivě plnilo rodinnou kasu. A rodina Löwensteinů patřila v tomto ohledu k těm nejlepším.

Zkrátka, informace pro ně představují určitý druh obchodního artiklu. A Löwensteinové jsou v tomto směru schopní obchodníci. Umí se objevit (ať už sami nebo v zastoupení) v pravý čas a přesně s těmi informacemi, po kterých toužíte. Nebo obráceně – vyhmátnou nějak ty, u nichž nejméně chcete, aby se dostaly ven. V obou případech samozřejmě musíte zacinkat zlatem nebo vhodnou dohodou, pokud stojíte o jejich nabídku a své čisté jméno.

Co ale nastane dál? Pravda, jejich špičková síť je stále nejhustší a nejpropojenější, ale rozhodně není jediná. Jak dlouho si ještě budou moct dovolit usmívat se nad nepříliš přátelskými pohledy z ostatních distriktů, když teď přišli o hlavní odbytiště svého „zboží“? Vynáší jim jejich domy s červenou lucernou, bary a kluby tolik, aby to stačilo?

Říká se, že pero je mocnější než meč. Ale díky kontaktům z předchozí doby, kontaktům na piráty, spolupracující s Alexandrem, neví nikdo jistě, kterou zbraň a způsob by vlastně Löwensteinovi zvolili. Pokud se začnou rvát o své místo v hierarchii ostrova, mají za zády nejen verbální, ale i fyzickou sílu; jak velkou, to jen těžko odhadnout. Prastarý nápis „Hic sunt Leones“ tedy stále zůstává jako memento a varování.

Měj se na pozoru.
Lev nikdy nespí…