Rodina Carter

Lišák sídlí v docích

Patří jim zvučné jméno a – jelikož jde o jednu z nejstarších ostrovanských rodin – i nemalá prestiž. Vybudovali velmi funkční síť kontaktů a podpořili ji silou ve zbrani. Jejich příjmy naprosto odpovídají jejich postavení. Především totiž mají něco, co téměř nikdo jiný: doky.

Rodina Carter si pro sebe postupně zabrala momentálně nejstrategičtější místo ostrova. Místo, kde se mořeplavci mění v obchodníky, bouře v klid a ‘tvoje’ v ‘moje’. Místo, kde se nejlépe uzavírají praktické kšefty a kudy proudí všechno zboží. Zásoby, zbraně, lidská síla, alkohol, drogy – z toho všeho putuje teď podíl do rodinné kasy.  Pravda, každý ví tom o menším území, které z nějakého důvodu spadá pod Donovany – ale i přes onen hořký ‚ocásek‘ jsou Carterovi naprosto jasně hlavními pány doků. 

Ještě jedna věc zmíněné rodiny připodobňuje. Stejně jako don Gideon, i don John se obklopil “něžným pohlavím” (literárně řečeno; všichni víme, že i krakatice a chiméry obdržely ženský rod). Jeho pravice, žena uhlových vlasů a pohledu diamantové tvrdosti, je cílevědomá asistentka Abigail Sciuto. Ano, výstřední John si za svého pobočníka a důvěrníka vybral nespřízněnou ženu.  V protipólu k ní pak stojí doňa Elisabeth. Ta zpod ohnivých vlasů hlídá svýma mořsky zelenýma očima naději rodu – třetí ženou v životě Johna Cartera je totiž nordická, rudovlasá a modrooká dcera Emily. Mladá dáma ve věku akorát na vdávání.

Samotného dona pak vystihuje jediné slovo: charisma. S podmanivým pohledem, sebevědomým úsměvem a až taneční lehkostí se pokaždé dokázal dostat tam, kam potřeboval. A zajistit si obdiv dam, uznání pánů i přízeň vlivných osob. Jeho jméno skrývá jižanský temperament, dvorské  intrikánství a severskou vytrvalost, se kterou zřejmě sleduje své zájmy. Šušká se, že zcela úmyslně drží svou strategickou pozici těsně pod pomyslnou dělící čárou – relativně nadosah společenského vrcholu, ale stále ve stínu a bezpečí. Překročí teď onu linii, když se nad ostrovem sbírá nový vítr?