Ralf Perkussi

Muž ve stínu. Ten, který koná, aniž by byl vidět. Gentleman perfektního zevnějšku, akurátního vystupování, už od pohledu někdo, jehož každý pohyb je cíleznalý a cílevědomý. A pravá ruka zesnulého Alexandra. 

Ač sám neostrovan, na dění v Portu Tenebrae mu vždy velmi záleželo. Očividně má velký zájem na tom, aby se situace vyřešila co nejklidněji, podle všech smluv a práv. Nachází se ovšem v pozici někoho, kdo disponuje všemi potřebnými vědomostm, kontakty a kompetencemi. Dalo by se tedy říci, že na jeho bedra dopadla tíha současné situace.  Smrt patrona, pátrání po vrahovi, stav Aliance, rozmíšky a spory, volba nového předáka kvůli podepsání Alianční dohodu s městskou Radou – to všechno teď připravuje jindy vyrovnaného pana Perkussiho o spánek. Více se také ukazuje ve společnosti; a mnohým neušlo, že se mu tlak událostí začíná nemilosrdně rýsovat ve tváři

Prý se občas zdá, že jen silou vůle drží klidný tón a společenský výraz. V takových chvílích si mnozí vzpomenou na povídačky, které o něm dříve kolovaly po přístavních nálevnách, zejména mezi muži z různých ochranek. Údajná fascinující rychlost, s níž dokáže ovládat zbraň. Výčty těl, která už nepromluví. Námětům oněch historek se ovšem při pohledu na úctyhodného, distingovaného gentlemana věří spíš hůře.  Minimálně dokud se mu pod tlakem nepěkné situace na vteřinu nezkřiví tvář. Když na vás pak ale osloví svým pověstným klidným hlasem a s nějakou veskrze věcnou poznámkou, přemýšlíte, jestli se vám to jen nezdálo…

Co chce tento muž? Čelné místo u kormidla? Zachovat si svou pozici důvěrníka a pravice? Mít už konečně ode všeho pokoj a v klidu truchlit nad ztrátou svého patrona? Je vůbec možné, aby někomu šlo jen o všeobecné blaho ostrova? Ralf Perkussi  se tak zatím doopravdy chová…