Minulé ročníky

Mafie larp I – První ročník

První Mafie, byla vytvořena za spolupráce kamarádů a byl to osobní pokus o vytvoření komorního larpu, pro mou vlastní zkušenost. První ročník byl hodně nepovedený a měl spoustu dějových mezer, ale díky úžasnosti hráčů se akce nakonec zdařila.

první ročník

Mafie larp III – Ročník 2013

Třetí ročník poprvé změnil místo konání. Byl to ročník volné hry. Systém volné hry, kdy se bossové předháněli o moc, díky nashromážděným obchodům a úplatným úředníkům. Úžasná hra pro nováčky, kdy si mohly na jednoduchém základu vyzkoušet larp v celé kráse.

_Mafie III

Mafie larp IV – Konec se blíží

Čtvrtý roční se nesl na vlnách nového příběhu. Příběhu blížícím se konci Donna Montera, který se rozhodl připravit spoustu věcí na svůj skon. Je ho smrt přišla dřív než mohl dokončit své záležitosti. Během toho večera umírá i Monterův velký konkurent Donn Karmáči. Oba jsou zavražděni. Jako poselství nových dnů zařídil vše muž který touží pomoci a dosavad se schovával ve stínech malého podsvětí.

Invalid Displayed Gallery


Ročník 1

ahoj kuku


Ročník 2

popis jede