Herní mechanizmy

Hra je nastavena volně Vašemu rozhodnutí. Vaše postava má nastavenou svou minulost. Na základě její zkušenosti, se Vy rozhodnete o vlastní prezentaci osobnosti. Většina se bude rozdělovat tak, aby seděly vašim schopnostem nebo tipu hry.

Take si můžete vybrat možnost volné návštěvy. Tento tip postavy a hry kde nejste vázáni na žádnou minulost, kontakty a informace. Vstupujete jako pouhý návštěvník podniku, který má jen základní informace kdo je kdo. Naopak s herními informacemi a předměty můžete volně nakládat. Ovlivníte tak celkovou hru.

Činy, které se rozhodnete vykonat není třeba konzultovat s organizátorem. Ten je po celou dobu přítomen na akci a kdokoli může požádat o dodatečnou konzultaci.

Celá hra probíhá v závislosti na vašem Role-play. Čím více se pokusíte o ztvárnění emocí, prožitků, strachu a dalších emocí postavy, tím více si užijete hru Vy i další hráči.

Nikdo vás nemůže nutit k ničemu, co vy jako osoba nechcete. Vše je ošetřeno pravidlem Rudá STOP. (viz. níže)

Veškeré zbraně podléhají konzultaci s organizátorem. Musí být povolené. Dáme prostor individuálnímu ozbrojování, ale prosím – seznamte nás s tím předem.

Střelné zbraně prosím nechte doma. Jediné napodobeniny střelných zbraní budou rozdány i s municí organizátory. Zbraně budou plastové kapslovky (pouzdra na ně nezajišťujeme pokud někdo chce mít zbraň pod kabátem)

Zranění je na vás. Věříme, že dokážete posoudit, zda jste byl nebo nebyl zasažen. (Nebraňte se pro zajímavost hry zbloudilým kulkám.)

Ve hře se objeví i jed. Bude ho znázorňovat slaný roztok. Pokud jej někdo požije, zbývá mu posledních 10 minut jeho života. Může si naposled zatančit, dát si panáka oblíbeného pití, doutník, či prohrát veškeré peníze v pokeru…

Vždy je třeba dodržovat právní systém České republiky (zákony, vyhlášky atp.).

Veškeré drogy, jejich držení a užívání, jsou zakázány a nechceme je vidět. Ano, ani marihuanu.

Rudá stop

Univerzální pravidlo, kterého je možno využít kdykoliv během hry. Jedná se o bezpečnostní mechanismus, když se jako hráč (nikoliv postava) dostanete do situace, která je v rozporu s vaším smýšlením.

V případě, že daný děj nechcete z jakéhokoli důvodu odehrát, můžete použít pravidlo RUDÁ STOP. Jedná se například o situace, kdy máte být mučeni, svázáni, vyslýcháni, poté bude děj jenom naoko, ale Vy nesmíte dané situace zneužít ve svůj prospěch.

Vše je ale nutné domluvit mezi hráči při dané situaci a domluvit se na řešení.