Geografie světa

V současném světě rozlišujeme celkem osm až devět kontinentů. Mezi původních osm kontinentů, které jsou uznávány vcelku bezvýhradně, patří tyto: Ger, Orthem, Tsarat, Ifolos, Travuietta, Matanntoia, Quitzu a Entela. Často zpochybňovaným devátým kontinentem by měl být ostrov Insula de Morto, který stojí uprostřed Ohnivého oceánu, umístěný lehce pod rovníkem na jižní polokouli. Mezi kontinenty je občas započítáván kvůli své nesmírné ekonomické pozici, díky níž se stává naprosto nepřehlédnutelným. Základním protiargumentem je především fakt, že ostrov Insula de Morto je navzdory svému politicko-ekonomickému významu poměrně nerozlehlý.

Toto pojednání užívá v první řadě původní názvy všech států, tzn. takové, které jim byly přisouzeny buď v dobách kovové éry (v případě Othemu), nebo s počátkem šedé éry. Ty se však (mimo akademické kruhy) během let změnily a došlo k jejich zkomolení či celkové záměně. Pro přehlednost však budou zmíněny i obecné názvy, které budou zapsané vždy za pomlčkou.

Ger:

Nejseverněji umístěný kontinent, jeho nejzazší okraje jsou zamrzlé permanentně. Jako takové jsou jeho státy osídleny spíše zřídka, ovšem dík svým přírodním zdrojům (především v podobě bohatých nalezišť kovů) tyto státy prosperují a udržují krok se zbytkem moderního světa. Sveden je navíc stát, ve kterém najdeme velké množství hustých lesů. Dřevo z nich je považováno za jeden z nejkvalitnějších materiálů na celém světě a nábytek z něj je velmi oblíbený. Jejich výrobou a vývozem proslula firma Ekia & Syn co.

 1. Norvat – Norsko
 2. Aylend – Island
 3. Finlandija (sev. část) – Finsko
 4. Sveden (sev. část) – Švédsko

Othem

Do Othemu počítáme celkem 12 států, které jsou kulturně i historicky velmi rozmanité. Během kolonialismu s počínající šedou érou to byly především národy Othemu (z těch hlavně ty s volným přístupem k Ohnivému oceánu), které se zasadily o objevování nových zemin a jejich následné osidlování. 

Až do období okolo druhé poloviny 7. století byl Othem územím, které kulturně dominovalo takřka celému světu, ovšem poté, vlivem válek a politicko-ekonomického vzestupu zemí Travuietty začaly zaujímat spíše druhé místo.

Země Othemu se vyskytují především v mírném podnebí, západnější končiny (především Anlgija a Irland) trpí silnými mlhami a častými dešti. V jižnějších končinách se již výrazněji otepluje. 

Irland je také mimo jiné proslulý náklonností svých občanů k alkoholickým nápojům a pěstování brambor. Anglija vyniká bohatou historií a suchým humorem. Moravia Grandi býval shluk slavanských států, ovšem to pouze do doby, než byly všechny obsazeny původně kočovným národem Hungarijců, kteří si z nich vytvořili provincie. Reich proslul svou náklonností k extrémním autoritativním režimům a militantností. Svestarija je neutrální a bohatá…

 1. Svestarija – Švýcarsko
 2. Reich – Německo
 3. Anglija – Anglie
 4. Irland – Irsko
 5. Kressi – Řecko
 6. Moravia Grandi – Maďarsko (a jeho provincie)
 7. Francija – Francie
 8. Italija – Itálie
 9. Tuoki – Turecko
 10. Finlandija (již. část) – Finsko
 11. Sveden (již. část) – Švédsko
 12. Jukrain (záp. část) – Ukrajina

Tsarat:

Hodně lidí. Odhaduje se, že ve státech Tsaratu žije něco okolo 40 % veškeré světové populace. Historie těchto zemí je také plná vzájemných konfliktů a Rossija je, podobně jako Irland, stižená notorickým alkoholismem.

Sever, který zakrývá výhradně Rossija, je umístěný v chladném podnebním pásmu, panuje tam obdobné počasí jako napříč Gerem. Ovšem jižnější oblasti, především pak země Ababa, Kaurea a Airan, jsou přesným opakem a z drtivé většiny je tvoří pouště. Munguliston a Hvelipi jsou pak někde na půli cesty mezi mírným a subtropickým podnebím.

 1. Rossija – Rusko
 2. Kaurea – Korea
 3. Munguliston – Mongolsko
 4. Hvelipi – Filipíny
 5. Airan – Irán
 6. Ababa – Arábie (je fuk která)
 7. Jukrain (vých. část) – Ukrajina

Ifolos

Sever tohoto poměrně masivního ostrova je pokrytý především pouštěmi, neb se nachází v subtropech. Zbytek je pokrytý spíše lesy. Kromě několika rozptýlených kmenů primitivních původních obyvatel je Ifolos osídlený původně koloniemi jiných států, především pak Anglijí.

 1. Australija – Austrálie
 2. Mauskau – Mauretánie
 3. Sauda – Sudán
 4. Misr – Egypt
 5. Hinduston – Indie
 6. Bakkistan – Pakistán
 7. Velká republika Tvribeeská – Velká Republika Africká
 8. Kongolo – Kongo
 9. Hsaambi – Zambie

Travuietta

Rozsáhlý kontinent, který propojuje takřka všechny podnební pásma na sever od rovníku.  Isfara, Mekcio a Pancakent jsou země, kde celoročně panuje teplo a sníh je jen náplní debat divokých cestovatelů. Oproti tomu rozdíl mezi Isfarou a Grenlandijí je počasím zcela diametrální, neboť Grenlandije je plně v mírném pásu a její severní části jsou velmi chladné. To stejně platí o většině Kyanady, především té východnější polovině. Spojené státy Emeary jsou určitou syntézou těchto zemí, neboť v nich panuje takřka permanentně mírné podnebí.

Kulturně se z většiny jedná o bývalé kolonizované země, samotný název Travuietta je původem z Francijštiny, ovšem kolonií zde Francija měla jen minimum. Sice započala osidlování, ovšem po několikerých válečných konfliktech s Anglijí byla z území vytlačena.

V současné době jsou SSE zemí, která prochází silným ekonomickým růstem a stává se vskutku mezinárodním gigantem, v opozici k tomu stojí Rossija.

 1. Kyanada – Kanada
 2. SSE/Spojené státy Emeary – USA
 3. Grenlandija – Grónsko
 4. Isfara – Španělsko
 5. Mekcio – Mexiko
 6. Pancakent – Portugalsko
 7. Kyupa (sev. část) – Kuba

Matanntoia

Tropické a velmi zadeštěné pásmo. Pralesy v Matantoie jsou plné všeho možného přerostlého hmyzu a neopatrný cestovatel může snadno chytit malárii či podobnou ošklivou nemoc. Pokud se tak nestane, je pravděpodobné, že narazí na ruiny nějakých starých kmenů. Takových těch, co vzývají bohy slunce, krve a rádi dělají oběti. Jestliže se cestovatel v tuto chvíli neztratí a dostane se z vnitrozemí na sever, zjistí, že pralesy ustupují a on se ocitá v prérii. Která je stále domovem některých těch původních kmenů. Takových těch, co rádi kouří dýmku míru a střílejí z luků. Až na to, že tihle nekouří dýmku míru, zato z luku střílejí moc rádi.

Z většiny je však Matanntoia přívětivá oblast, ve které se nacházejí mnohá rýžová pole. Z těchto zemí nejvíce vystupuje především Cinojat a to dík své vysoce konfliktní historii. V posledních desetiletíchs e však zaměřuje na válku spíše ekonomickou než vojenskou a pomalu se tak stává konkurentem Rossiji a SSE. Nutné je taktéž upozornit na nejznámější kulturní památku Cinojatu – filosoficko-vojenské pojednání Válka jako umělecké dílo od proslulého vojevůdce Tzun-Sua.

 1. Kyupa (již. část) – Kuba
 2. Cinojat – Čína
 3. Kaolumbi – Kolumbie
 4. Brazilija – Brazílie
 5. Tajland – Thajsko
 6. Arghenthy – Argentina

Quitzu

Prostředí osídlené stejným etnikem jako Matanntoia, ovšem zde nepanují tak extrémní podnebné podmínky. Císařství Yaponu a Vyatnamil jsou známé především díky své historii, která byla až do začátku šedé éry zcela nezávislá na zbytku světa. Oproti tomu Alkaka je bohatá na přírodní zdroje, ale je těžko obyvatelná, v důsledku je toho je osídlena jen řídce. 

 1. Alkaka – Aljaška
 2. Yapon – Japonsko
 3. Vyiatnamil – Vietnam

Entela

Jediná země Entely se sice jmenuje Nová Anglija, osídlená však není. Nemá žádný správní celek. Tento ostrov je jedna velká neznámá a ke svému jménu přišel jen díky tomu, že Anglija jej jako první objevila. Je tomu již přes 600 let, co byl ostrov objeven a od té doby se na něm nikomu nepodařilo usídlit.

 1. Nová Anglija – ??? 

Insula de Morto

 1. Portum Tenebrae