Geografie ostrova

Obecný popis geologie a reliéfu města:

Portum Tenebrae je lokalizováno na pozůstatcích sopečného ostrova Insula de Morto. Vulkán Foraminis explodoval před tisíci lety a stal se neaktivním. I přesto ze dna v jeho okolí stále místy vyvěrají teplé prameny a kolem městem je ve větší hloubce několik hydrotermálních výpustí.

Původní ostrovní část má čedičový a andezitový podklad, na kterém je silná vrstva poměrně úrodné půdy. Před osídlením ostrov cele pokrýval hustý pralesní porost. Povrch ostrova směrem na východ stoupá do výšky přibližně 150 m.n.m. a v podobě útesů se láme do moře.

Celá mořská oblast mezi pevninou a sopkou je malý kontinentální šelf s největší hloubkou 130m. Dno šelfu je výrazně zvlněné. Na některých místech podmořské ‘kopce’ sahají deset metrů pod hladinu (na takových ‘kopcích’ byly postaveny první základy plovoucích čtvrtí.)

Port vulkán Foraminis:

Tato městská část je ryze účelová záležitost. Po té co se zjistilo, že vulkán je dutý, začal se rozjíždět projekt pro rozsáhlé chráněné doky. V současnosti jsou foraminské vzducholodní doky jedny z největších na svět. Vrchol sopky, kudy mají vzducholodě přístup do doků je bedlivě střežen hned třemi tvrzemi. 

Přístup pro námořní dopravu jsou dva široké kanály vedoucí tunely do nitra sopky a jsou. 

Uvnitř sopky najdeme velké množství technických dílen a servisů pro mořskou i vzdušnou dopravu.

Elektrické osvětlení se zde nevypíná ani přes den. Protože čtvrť je soustavně zastíněna kamenným masivem vulkánu.

 • Vlivnostní číslo: 15
 • Majitelem Hugo
 • Hlavní přístav vzducholodí
 • Převážně sklady
 • Servisní podniky
 • 8 malých podniků, 1 velký
 • Vrchol sopky silně opevněn, základní baterie
 • Mírně obydleno, hlavně zázemí dělníků
 • Přísputy přes nábřežní distrikt pevnina, přístup pro lodě i vzducholodě

Podhoří:

Tato část začínala jako hornická osada založená na úzké pláži podél úbočí vulkánu Foraminis. Těžil se zde kámen a postupem času se objevili skromné žíly železné rudy. Po dobu aktivní těžby se stalo Podhoří skvělou ornou půdou pro začínající hostince a bary, kam kopáči s oblibou chodili. Když železná rudy došla a těžilo se už jen kamení, někteří dělníci se dali na rybolov.

Před několika lety se v hoře našla sirná ložiska a v Podhoří byly založeny sirkárny.

 • Vlivnostní číslo: 10
 • Majitelem Hugo
 • Silně obydlená část, hojná na veřejné podniky
 • Kotviště menších člunů spíše osobních nebo malých přepravních
 • 3 velké podniky, 10 malých podniků
 • Součástí původní pevniny

Severní přístav:

Tato čtvrť začala jako obytná a až postupem času v ní začaly vznikat výraznější doky. Díky hustému osídlení je zde také hustá síť podniků, ať už jde o krámy se zbožím, hotely, hostely nebo hostince. Celkově jde o klidnou, rodinnou lokalitu, která navíc sousedí s Foraminksým parkem.

 • Vlivnostní číslo: 10
 • Vlastník Hugo
 • Silně obydlená část
 • Vlastní přístup k severní bráně
 • Střední doky
 • 5 velkých podniků, 10 malých podniků
 • Součástí původní pevniny

Nábřeží:

Vzniklo v přímé návaznosti na výstavbu portu ve vulkánu.

Přesto že je Nábřeží malé, jde jednu z nejdůležitějších městských částí. Je to v podstatě jedno velké molo, kolem kterého vždy kotví celé flotily lodí. Díky tomu, že přes něj vede železniční trať, ke které je dobrý přístup z obou stran mola, jde o skvělé překladiště. 

Nábřeží není určeno pro stavbu obytných domů, ale poskytuje práci velkému procentu obyvatel v okolních čtvrtích.

 • Vlivnostní číslo: 20
 • Majitelem Hugo
 • Velmi malé osídlení, spíše pracovní lokalita
 • Území patří k největšímu kotvišti celého ostrova
 • Vlastní velké doky
 • 10 velkých podniků
 • Součástí původní pevniny

Velký Rybářov:

Poté, co se Malý rybářov začal obchodně díky rybolovu vzmáhat, začal vznikat projekt na rozšíření – tímto projektem se stalo vybudování Velkého rybářova. Dříve šlo o z části pracovní lokalitu, která je zodpovědná i za vznik Žraločína. Dnes jde už o prestižní část města, kde se schází významní a je zde už minimum z původních rybářských závodů. Najdeme tu však největší kotviště pro osobní luxusní lodě v celém Portum Tenebrae. Také poblíž tohoto kotviště stojí vyhlášený hotel s kasinem – Le Van Dool.

 • Vlivnostní číslo: 15
 • Patří Donovanům
 • Středně osídlená oblast
 • Luxusní čtvrť s věhlasnými podniky, hotely, bordely, kluby
 • Střední kotviště spíše osobního charakteru
 • 5 velkých podniků, 0 malých podniků
 • Oblast je přístupná přes západní bránu nebo z centrálního řekoviště

Novaport:

V momentě kdy se začal stavět Novaport, už bylo předem dáno, že dojde ke spojení původního ostrova a vulkánu v jedno město, dostupné z jednoho konce na druhý suchou nohou. Nové čtvrti které v tomto projektu začaly vznikat jsou půl napůl pracovní i obyvatelné. Mají v sobě blokové zástavby jednoduchých obytných domů a jsou dobře průchozí. Vede přes ně i železnice.

 • Vlivnostní číslo: 10
 • Donovanové
 • Původní vlastníci Carterové
 • Střední doky, všeobecné
 • Střední osídlení
 • 5 velkých podniků

Dolní Nový ostrov:

Tak jako Novaport nebo Hrubodok i Nový ostrov vznikl jako spojnice mezi ostrovem a vulkánem. Jeho výstavba začala ve stejnou dobu. Nový ostrov se ale velmi brzy rozdělil na dva oddělené celky – Dolní nový ostrov a Horní nový ostrov. 

Dolní Nový ostrov je větší částí a jde o převážně pracovní oblast. Práce je zde v docích, skladech nebo na železnici.

 • Vlivnostní číslo: 10
 • Carterovi
 • Středně obydlená oblast
 • Hlavně pracovní doky
 • Velké sklady
 • Velké doky (velké podniky 5)
 • Velké sklady (3)
 • Menší podniky se nevyskytují
 • Pro tamnější obyvatele je běžné chodit do horní části ostrova
 • Není součástí původní pevniny, nově vytvořen na vodě

Hrubodok:

Jméno se odvíjí od původní sítě přechodů které sloužily k propojení Jižního Přístavu s Novým ostrovem. Byly to víceméně dlouhá dřevěná nebo kovová mola průjezdná povozy. Když se dokončila výstavba okolních čtvrtí prošel rok na to i Hrubodok rozsáhlou rekonstrukcí a stal se plnohodnotnou městskou částí. Hrubodok je obytný a poskytuje (tak jako většina Tenebrae) pracovní pozice v přístavech a skladech.

 • Vlivnostní číslo: 5
 • Carterovi
 • Nejnovější vlastněné území
 • 3 střední kotviště se sklady
 • 5 velkých podniků
 • Místo je chráněno velkou zdí ze strany moře
 • Středně osídleno
 • Není na původní pevnině ostrova

Lesnická:

Jak už název napovídá, je tato čtvrť od vzniku spjata s lesy. Konkrétně s těžbou (a současně i s opětovným zalesňováním). Byla založena jako dřevorubecká osada během stavby megalomanských dokovacích mol v Přívozu. Spolu s dřevařskými dělníky a dřevozpracujícími závody přicházeli i nejrůznější podnikatelé, aby ukojili potřeby pracujících. Stojí tu zejména bary a nejeden podnik s červenou lucerničkou.

V této čtvrti si dávejte dobrý pozor, protože se tu zdržují drsní muži, co nemají pro ránu daleko. Navíc je čtvrť pod přísným dohledem hned dvou strážných tvrzí.

 • Vlivnostní číslo: 10
 • Goroľovi
 • Na původní pevnině ostrova
 • Z východu kryta hradbou
 • Silné obydlení
 • Střední kotviště napojené na jižní bránu
 • 8 malých podniků převážně bary a vykřičené domy (sociální zázemí)

Nové Sklady:

Rozvoj města, obchodu a dopravy vyžadoval další místa na překládání a ukládání zboží, proto byly naprojektovány a vybudovány Nové Sklady hned vedle Přivozu, odkud většina zboží pocházela. Dneska zde najdeme krom skladů i několik větších a menších podniků pro obveselení lodníků – krčmy a nevěstince. Čtvrť je taky poměrně hustě osídlená díky pracovním příležitostem v blízkém Přívozu a Jižním přístavu. Z nových skladů se lze železnicí dostat do celého města.

 • Vlivnostní číslo: 10
 • Goroľovi
 • Vysoké osídlení
 • Součástí původního ostrova
 • Zaměřeno spíše na obecnou živnost (hospody, bordely atd…)
 • 3 velké podniky, 3 malé podniky

Staré sklady :

Vznikly současně se Starým přístavem. Najdeme zde rekonstruované budovy původních skladů a vydlážděné, oplocené plochy pro skladování zboží. V současnosti nemají Staré sklady už výsadní logistické postavení, jako měli před vznikem Přívozu a Nových skladů. Nevede přes ně už ani aktivní železniční trať. Dají se považovat za klidnou čtvrť, vhodnou pro rodinné podnikání v malém měřítku. Kvůli horší dostupnosti bývá pronájem skladovacích prostor na území Starých skladů levnější.

 • vlivnostní číslo:8
 • Volpe
 • Střední osídlenost
 • Všeobecné podniky
 • Území je velmi věrné Volpemu
 • 5 malých podniků
 • Dobré sociální zázemí

Žraločín:

Za jeho vznikem stojí Velký rybářov. V bodě největšího rozmachu rybolovu zde bylo odkladiště rybích zbytků. To lákalo všemožné druhy žraloků, kteří se naučili časem pronásledovat rybářské lodě až do města. Když se pravidelně objevovali i velcí bílí žraloci, poškozovali rybářské sítě a dělali škodu, začala se situace teprve řešit. Řešením se stalo zahájení velkoformátového lovu přemnožených žraloků a jejich následné zpracování.

Proto zde byla cíleně postavena tzv. žraločí past, která žraloky lákala na jedno místo. Kolem této stavby se začala tvořit malá osada, která se brzy rozrostla v další městskou část.

 • Vlivnostní číslo 10
 • Vyšinskij
 • Středně velké doky
 • Střední osídlení
 • Kotva a Kotvička
 • Volný obchod
 • Přístup k západní bráně
 • 3 velké podniky, 5 malých podniků

Soirovi Loděnice:

Původně šlo o soukromý projekt milionáře a podnikatele George Soira. Pan Soir byl najat vedením města, aby poskytoval bitevní křižníky z jeho dílen. Vzhledem k tomu že Tenebrae potřebovalo lodí spoustu a navíc v potyčkách byly křižníky poškozovány, Soir se rozhodl jeden ze svých lodních závodů postavit na mělčině poblíž města. Kolem loděnic se časem začali budovat obytné domy i další podniky.

 • Vlivnostní číslo 5
 • O´Sweeny
 • Střední osídlení
 • Obchodní život
 • Území kryté z jižní strany hradbou
 • Název nese podle kotviště obranných lodí jež jsou z druhé strany hradby
 • 1 velký podnik, 5 malých podniků

Horní Nový ostrov:

Menší polovina původně jednotného Nového ostrova. Oproti Dolnímu Novému ostrovu jde spíše o obytnou část a většina pracovních pozic je zde v hotelnictví. Dá se ti najít práce i v docích, ale jsou daleko menší než v Dolní části Nového Ostrova.

 • Vlivnostní číslo: 10
 • Löwesntein
 • Střední kotviště
 • Střední osídlenost
 • Není součástí původní pevniny
 • 3 větší podniky, 5 menších podniků
 • Převážně bary, hotely, zázemí pro cestovatele

Staré město:

Je historicky nejstarší částí – začalo se budovat kolem původní pirátské osady. Je složeno z po generace opravovaných a přestavovaných historických budov z různých stavebních slohů. Najdeme zde například budovu bývalé radnice. Než osadníci vykáceli prales pro založení polí, mělo Staré město skvělý přístup ke dřevu. V současnosti se po železnici ze Starého města převáží produkty a suroviny z McTotiových farem.

 • Vlivnostní číslo 15
 • Hajno Soremos
 • Středně osídleno

Starý přístav:

Vznikl v bezprostřední návaznosti na rostoucí počet připlouvajících lodí do Starého Města. Dnes v něm najdeme už jen zlomek z původních velkolepých přístavů pro ohromné lodě. V současnosti jde o poměrně klidnou rodinnou čtvrť v rohu města. Ale nenechte se uchlácholit její mírumilovnou atmosférou. Vojenské posádky ve strážné tvrzi u Severní brány jsou vždy ve střehu. Možná proto je Starý přístav tak klidný.

 • Vlivnostní číslo 20
 • Alexand +
 • Středně osídleno

Přívoz

Kdysi měl podobu dvou gigantických dokovacích mol, kam přijížděly zejména obchodní a pašerácké lodě překládat zboží, než se kolem něj začaly stavět opravny lodí, loďařské prodejny, hostince a podobné podniky. Funkci dvou velkých doků stále má a navíc přes něj vede železniční trať, po které se vozí zboží z Nových skladů a dřevo z Lesnické.

V Přívozu se často zdržují kapitáni a posádky připluvších lodí. Je proto dost rušný a hostince mají vždy nabito.

 • Vlivnostní číslo 15
 • Terek  Kujur
 • Středně osídleno
 • Střední kotviště 
 • Prestižní oblast, převážně bary a hostely
 • Podniky 4 menší

Malý rybářov

Vznikl, když se začali lidé z Podhoří přesouvat na jinou profesi – na rybářství. Stalo se to velmi populárním řemeslem, které bylo i poměrně výnosné, když byl podnikatel schopen ryby a rybí produkty vyvážet. V malém rybářově ještě dnes najdeme špičkové podniky zaměřené na zpracování ryb. Žel s tím přichází i téměř všudypřítomný zápach rybiny.

 • Vlivnostní číslo 10
 • Elejn Kodorov
 • Středně osídleno
 • Průmyslové podniky 3 velké
 • Kotviště malé

Foraminský park

Tenebraeský klenot. Čtvrť naprojektovaná aby byla krásná a kulturně záživná. Je zde tropická botanická zahrada, zoologická zahrada, mořská akvária a dokonce i golfové hřiště. Pro části města, která stojí kompletně na vodě je golfové hřiště vzácnost.

Ve Foraminském parku jsou také jedny z odsolovací závodů poskytující slušné množství sladké vody.

 • Vlivnostní číslo 20
 • Alexandr + 
 • slabě osídleno
 • Podniky velké 5

Jižní přístav

Poměrně velká čtvrť, vybudovaná na základě projektu propojení ostrova a vulkánu. Najdeme zde podél břehů doky na osobní i obchodní plavidla, sklady, hospody a nevěstince. Více do středu jsou spíše obytné domy, penziony, hotely, noclehárny a další místa pro ubytování cestovatelů. 

Zvláštností Jižního přístavu je historický most do Přívozu. Jedná se o most s nejstarším zvedacím mechanismem ve městě.

 • Vlivnostní číslo 15
 • Fuju Denašimy
 • silně osídleno
 • Podniky velké 4
 • Podniky malé 3

Hradební

Pravděpodobně nejnovější čtvrť, která vznikla současně s hradbou. Poskytuje zázemí pro posádky strážných tvrzí u Východní brány a u výusti malého kanálu mezi Hradební a Soirovými loděnicemi.

Je to poměrně klidná čtvrť z velké části tvořena obytnými domy a malými podniky.

 • Vlivnostní číslo 10
 • John Dark
 • Středně osídleno
 • Podniky malé 5

Tenebrae – střed

Propojovací místo, do kterého bylo umístěno hlavní občansky-administrativní srdce města. Přes Střed vedou všechny hlavní železniční trasy a je dobře dostupné z moře ze všech stran. Má i malý vzdušný dok. Najdeme v něm centrální úřady a administrativní budovy (včetně současného magistrátu a vedení města). Zbývající plocha Středu je zastavěna vesměs krámky, obytnými domy a podél železnice je nádraží rozsáhlé překladiště zboží. 

 • Vlivnostní číslo 50
 • Velká rada
 • Silně osídleno