Dějové linky

V mnoha směrech jsme zachovali mechanismy z dřívějších let. Letos však budete mít rozšířenější možnosti při tvorbě vlastní rodiny, kdy rozdělením bodů sami stanovíte její silné a slabé stránky.

Mafiánské rodiny

Založte si s přáteli vlastní rodinu a zapojte se do příběhu, ve kterém bude ovlivňovat dění v ulicích měst a bojovat o dědictví Alexandra.

Každá rodina musí mít minimálně 4 členy. Doporučená kombinace je Boss, Pravá ruka a dva bodyguardi. Je možné toto číslo navýšit o doprovod jiné postavy.
Každá rodina si přidělené body rozdělí do tří kategorií: Majetek; Síla; Vliv. Rozdělení těchto bodů utvoří výslednou tvář vaší rodiny. Bližší informace budou dostupné po registraci, či na přímou žádost u organizátorů.

Stáhněte si soubory pro tvorbu rodin.

Do hry bude připuštěno max. 7 rodin

Obchod vládne světu

Nechcete se příliš zaobírat příběhem?

Hrajte obchodníka! Právě jste dorazili do přístavu a chcete si trochu přivydělat. Tak proč nevyužít situace a nezkusit něco výhodně prodat či odkoupit?

Vlastní linky

Pokud máte vlastní představu dějové linie, kterou byste si rádi zahráli, napište nám ji a my se pokusíme ji do celkového příběhu zakomponovat!

Volné postavy 

Tento druh hry je vhodný pro pozorovatele nebo hráče zkušené. Volná postava muže reagovat na veškeré podněty zvenčí, aniž by byla vázaná nutností nějakého předepsaného cíle.
Plně si vychutnáváte doprovodný program a hru máte plně ve svých rukách.

Cizí postavy (CP)

Vy, kteří rádi pomáháte tvořit hru jiným, jste vítání.