Rok 763 Šedé éry:

28. října:
Alexandr umírá ve spánku.

30. října:
Předseda Rady kontaktuje mafiánské rodiny a upozorňuje, že je třeba, aby jeden z nich nastoupil na Alexandrovo místo a obnovil dohodu z roku 700. Hugo tento návrh podporuje.

10. listopadu:
Koná se Alexandrův pohřeb, všichni, kteří ve městě něco znamenají, dorážejí.

15. listopadu:
Je stanoven oficiální den schůze, kdy se rozhodne o budoucnosti celého ostrova Inusla de Mortu a města Porta Tenebrae. Schůze se má odehrát 30. listopadu.

20. listopadu:
Po opětovném prohledání Alexandrovy ložnice je zjištěna nová okolnost – pod uvolněným prken v podlaze je skrytá prázdná lahvička. Vzrůstá podezření, že Alexandr mohl být zavražděn.

25. listopadu:
Po vykopání a přezkoumání Alexandrova těla je hypotéza potvrzena – Alexandr byl otráven.

30. listopadu: Probíhá jednání…